หน้าหลัก
        ข้อมูลทั่วไป
        ผู้บริหารสถานศึกษา
        บุคลากร
        คณะกรรมการสถานศึกษา
        กิจกรรม
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
        ห้องสมุด
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ

               เวลา วัน เดือน ป


                                      
                               
เกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนวัดวังแดง
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 2
                                        หมู่ 2  ต.เขาทราย   อ.ทับคล้อ   จ.พิจิตร  66230
                                                        

     การจัดทำเว็บไซต์  www.watwangdaengschool.com  นี้  ข้าพเจ้า นางอุไร น่าบัณฑิต  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66230  มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดวังแดง  ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของทางโรงเรียนวัดวังแดง  เป็นข้อมูลทางการศึกษา  ศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ข้อมูลเผยแพร่บางอย่างในการนำเสนอบางเรื่องก็นำมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ  ซึ่งก็มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่วิชาการ  ศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม เช่นเดียวกัน  ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ  ที่ได้อนุเคราะห์ รูปภาพและข้อมูล  มา  ณ  ที่นี้ด้วย  ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา  หากมีความผิดพลาดไปบ้าง  ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
    หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะ  แนะนำหรือติดต่อกับผู้จัดทำ  ผู้จัดทำมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ติดต่อผู้จัดทำได้ตามอีเมลข้างล่าง  เพื่อที่จะนำคำแนะนำ  ข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้  และพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เก่ง  ดี  มีความสุข ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และ เป็นพลเมืองดี
ของชาติต่อไป

 
คุณครูอุไร น่าบัณฑิต และ เด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกขธาตุ จากองค์สมเด็จพระสังฆราช


ครูอุไร น่าบัณฑิต เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ครูอุไร น่าบัณฑิต เข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ครูวีระ น่าบัณฑิตและนายภควัต น่าบัณฑิต
เข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครูอุไร น่าบัณฑิต เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ครูอุไร น่าบัณฑิต เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 

     ขอเชิญชมเว็บไซต์ที่จัดทำ มีดังนี้

หลวงปู่จันทา ถาวโร
        วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

หลวงปู่ลี ถาวโร
        วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

หลวงพ่อน้อย ปญฺญาวุโธ
        วัดป่านานาชาติ เมืองอัลดี้ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ)
        วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระครูสังวรวิริยคุณ  (สถานที่ปฏิบัติธรรมเยี่ยมหมุดพัฒนา)
        บ้านหนองโน ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ลูกหลานบ้านหนองโน จังหวัดศรีสะเกษ
        ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต ๒
        ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

คนรักฟุตบอลจังหวัดพิจิตร
        สโมสรฟุตบอลทนายยุทธ์จังหวัดพิจิตร

สมพรแดงเจริญ (โค้ชจิ๋ว)

Youtube  urai1791 เผยแพร่ธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

Youtube  weera66230 เผยแพร่ช่องการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม

Youtube  เยี่ยมหมุด พัฒนา เผยแพร่ญาติพี่น้องและธรรมะ

Youtube  khonrakfootball เผยแพร่กีฬาฟุตบอล


ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ....
Urainabundit@hotmail.com